Årsmøde 2018

DANSK LUNGE CANCER GRUPPE

09.30 – 10.00 Kaffe & morgenbrød

10.00 – 10.15 Velkomst og Årsberetning 2017
Torben Riis Rasmussen, lungemediciner, AUH, formand for DLCG

10.15 – 10.30 Status vedr Nationalt Forskningscenter for Lungekræft og Visionsprojekt
Torben Riis Rasmussen

10.30 – 11.00 Highlight fra årsrapport 2017 og Forskningsrapport DLCR 2017
Erik Jakobsen, thoraxkirurg, OUH, leder af DLCR

11.00 – 11.30 Kliniske retningslinjer til fælles DMCG-skabelon
Formændene for DLCG’s specialundergrupper

11.30 – 11.45 Patientforeningen Lungekræft præsentation
Lisbeth Søbæk Hansen, formand for Patientforeningen Lungekræft

11.45 – 12.30 Frokost

12.30 – 12.50 CT screening
Jesper Holst Pedersen, thoraxkirurg, Rigshospitalet

12.50 – 13.05 More patients in early stage
Torben Riis Rasmussen

13.05 – 13.30 Danske Stadie I Lungecancer-ptt.
Niels Lyhne Christensen, læge, Ph.D.-stud. ved Kræftens Bekæmpelse

13.30 – 13.50 Status for den fynske kohorte. Bedre overlevelse pga opfølgning med CT?
Niels-Chr. Hansen, lungemediciner, OUH

13.50 – 14.15 SUPE-R – baggrund, formål, status, fremtid
Malene Fischer, nuklearmediciner, Rigshospitalet

14.15 – 14.40 PROWIDE, baggrund, formål, status, fremtid
Rasmus Friis, læge, Ph.D.-stud.

14.40 – 15.00 Lungebevarende operationer ved lungecancer
Henrik Jessen Hansen, thoraxkirurg, Rigshospitalet