Årsmøde 2022

Aarhus Universitetshospital, Indg.G, Auditorium G206-145
Torsdag d. 22. september 2022, kl. 10.00 – 15.40

09.30 – 10.00 Kaffe & morgenbrød

10.00 – 10.15 Velkomst og Årsberetning for 2021
Torben Riis Rasmussen, Lungemediciner, AUH, formand for DLCG

10.15 – 10.45 Highlights fra Årsrapporten 2021
Henriette Engberg, Epidemiolog ved RKKP med ansvar for DLCR

10.45 – 11.10 Forskningsrapport DLCR 2021 & Forskningscenter for Lungekræft
Ole Hilberg, Professor i lungemedicin ved SDU, formand for forskning i DLCG

11.10 – 11.40 Nye lungefunktionsgrænser for lungeresektion?
Lars Møller, Thoraxkirurg, Hjerte- & Lungekirurgisk afd., Aalborg
Jann Mortensen, Prof. i Nuklearmed. & Lungefysiolog, Nuklearmed., Rigshospitalet

11.40 – 12.00 Immunterapi til danske patienter med avanceret NSCLC – Langtidsoverlevelse og kliniske aspekter
Mette Mouritzen, Onkolog, Aalborg og AUH

12.00 – 13.00 Frokost

13.00 – 13.20 Opfølgning af lungenoduli – individets oplevelse
Michal Frumer, Antropolog, Aarhus Universitet

13.20 – 13.40 Et lungekræftforløb – en patients perspektiv
Max Frederiksen

13.40 – 14.00 Binyremetastaser – kirurgisk behandling
Lars Rolighed, Kirurg, AUH

14.00 – 14.20 Binyremetastaser – stereotaktisk strålebehandling
Tine Schytte, Onkolog, OUH

14.20 – 14.50 Kaffe

14.50 – 15.10 Nye systemiske onkologiske behandlinger – kurative / palliative
Peter Meldgaard, Onkolog, AUH

15.10 – 15.40 Prioriteringer i sundhedsvæsenet
Anders Perner, Professor i Intensiv Medicin, Rigshospitalet

Tak for i dag!
Torben Riis Rasmussen

Tilmelding til charlotte.rasmussen@rsyd.dk senest den 8. september