Arbejdsgrupper

Dansk Lunge Cancer Gruppe består af en række arbejdsgrupper indenfor hvert speciale. Formanden for arbejdsgrupperne er repræsenteret i styregruppen.
Der findes følgende arbejdsgrupper:
Diagnostik
Kirurgi
Onkologi
Patologi
Screening