Danske Lunge Cancer Gruppe

Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) arbejder på at forbedre den danske behandling af lungekræft og på at styrke forskningen i lungekræft. DLCG udarbejder retningslinjer for udredning og behandling af lungekræft og har oprettet Dansk Lunge Cancer Register (DLCR). DLCR er en database, der samler oplysninger om alle danske lungekræft patienter. Retningslinjerne og årsrapporterne fra DLCR kan blandt andet læses her på hjemmesiden.


DLCG har gennem de seneste 25 år stået for kvalitetsmonitorering og -udvikling indenfor diagnostik, behandling og opfølgning af patienter med lungekræft, og har herigennem kontakt til et bredt netværk af klinikere over hele Danmark. Med etableringen af Dansk Forskningscenter for Lungekræft videreudvikles dette netværk og samarbejde ved at skabe en national platform for hele spektret af forskning fra tidlig diagnose til forbedret kirurgi og onkologisk behandling til rehabilitering og palliativ indsats.