Danske Lunge Cancer Gruppe

Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) arbejder på at forbedre den danske behandling af lungekræft og på at styrke forskningen i lungekræft. DLCG udarbejder retningslinjer for udredning og behandling af lungekræft og har oprettet Dansk Lunge Cancer Register (DLCR). DLCR er en database, der samler oplysninger om alle danske lungekræft patienter. Retningslinjerne og årsrapporterne fra DLCR kan blandt andet læses her på hjemmesiden.