Diagnostik

Dansk Diagnostisk Lunge Cancer Gruppe
Torben Riis Rasmussen, overlæge, Lungemedicinsk Afd. Aarhus Universitetshospital (formand)
Asbjørn Høegholm, overlæge, Medicinsk Afd.,  Næstved Sygehus
Eric Kindt, overlæge, Lungemedicinsk. Afd., Regionshospitalet Viborg
Arman Arshad, overlæge, Lungemedicinsk Afd., Odense Universitetshospital
Rana Bibi, overlæge, Lungemedicinsk Afd., Aalborg Sygehus
Ahmed Al-Ghallai, overlæge, Lungemedicinsk Afd. Vejle Sygehus
Lene Dahl, overlæge, Medicinsk Afd., Regionshospitalet Randers
Pia H. Gjørup, overlæge, Medicinsk Afd., Regionshospitalet Holstebro
Klaus Richter Larsen, overlæge, Lungemedicinsk. Afd. Bispebjerg Hospital
Niels Christian Hansen, overlæge, DLCG, OUH
Rafi Nessar, overlæge, Lungemedicinsk Afd. Roskilde Sygehus
Sven Nielsen, overlæge, Medicinsk Afd. Regionshospitalet Silkeborg
Zaigham Zaghir, overlæge, Lungemedicinsk Afd., Gentofte Hospital
Zofia Helena Grzywasc, overlæge, Lungemedicinsk Afd. Sønderborg Sygehus
Michael Skov Jensen, overlæge, Lungemedicinsk Afd., Regionshospitalet Viborg

Referater fra møder