Årsmøde 2021

Fredag den 5. november, kl. 10.00-15.40 
Auditorium 1,  Rigshospitalet

Se indlæg ved klik på emnet

 

09.30 – 10.00   Kaffe & morgenbrød

10.00 – 10.15  Velkomst og Årsberetning for 2019-20
Torben Riis Rasmussen, lungemediciner, AUH, formand for DLCG

10.15 – 10.45  Highlights fra Årsrapporten 2019-20
Henriette Engberg, epidemiolog ved RKKP med ansvar for DLCR

10.45 – 11.15  Analyse af overlevelse efter lungekræftdiagnose i DK 2014-2018
Henriette Engberg, epidemiolog ved RKKP med ansvar for DLCR

11.15 – 11.45   Lungekræftkirurgien i Region Nordjylland
Lars Møller, Thoraxkirurg, Hjerte- & Lungekirurgisk afd., Aalborg

11.45 – 12.00  Mini-audit af marginalt-operable patienter, Aarhus vs. Aalborg
Simone Olm Høgsted, Stud.med. ved Aarhus Universitet

12.00 – 13.00   Frokost

13.00 – 13.15  Dansk Forskningscenter for Lungekræft
Ole Hilberg, professor i lungemedicin ved SDU, formand for forskning i DLCG

13.15 – 13.30  Rygning i relation til lungekræftbehandling
Ole Hilberg, professor i lungemedicin ved SDU, formand for forskning i DLCG

13.30 – 13.50 Endoskopisk ultralyd i relation til lungekræftudredning
Ida Skovgaard Christiansen, læge, medicinsk afd., Roskilde

13.50 – 14.20   Kaffe

14.20 – 14.40  Mesotheliom
Jens Benn Sørensen, onkolog, Onkologisk afd., Rigshospitalet

14.40 – 15.00  SUPE_R
Kasper Guldbrandsen, Ph.d.-stud., Nuklearmed. & PET, Rigshospitalet 

15.00 – 15.20  ProWide
Rasmus Blechingberg Friis, Ph.d.-stud., Onkologisk afd., Hospitalsenheden Vest

15.20 – 15.40  Screening
Zaigham Saghir, lungemediciner, Lungemedicinsk afd., Gentofte Hospital