Patologi

DAnske LUnge PAtologer
Karen Ege Olsen, overlæge, Patologisk afdeling, Odense (formand)

Birgit Guldhammer Skov, overlæge, Patologisk afdeling, Rigshospitalet
Nille Behrendt, overlæge, Patologisk afdeling, Roskilde
Inger Stamp, overlæge, Patologisk afdeling, Næstved
Jacob Hansen, overlæge, Patologisk afdeling, Sønderborg
Henrik Hager, overlæge, Patologisk afdeling, Vejle
Line Bille Madsen, overlæge, Patologisk afdeling, Aarhus
Kathina Sørensen, overlæge, Patologisk afdeling, Aalborg
Jes Pilegaard, overlæge, Patologisk afdeling, Holstebro

Referater fra møder