Vedtægter og forretningsorden

Vedtægter for forretningsorden og arbejdsgang i Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG)
Godkendt på DLCG’s bestyrelsesmøde den 23. november 2016.