Referenceprogram

Udredning og behandling af lungekræft:
Udredning – Visitation, Diagnose, Stadie
Kirurgi
Onkologi

Andre retningslinjer:
Patologi
Praktisk håndtering af små lungeinfiltrater
Rygeophør
Dyspnø
Palliativt forløb
Diagnostik af biomarkøren PDL1

TNM

Patienter i Dansk Lunge Cancer Register er klassificeret efter den 8. udgave af TNM-klassifikationen.

Dansk National TNM Komité
Introduktion
til 8. udgave af TNM

Stadieinddeling af lungekræft iht. TNM 8
Oversigtskort TNM 8
Uddannelsesmateriale fra IASLC