Årsmøde 2023

DANSK LUNGE CANCER GRUPPE

Rigshospitalet, Auditorie 2
Torsdag d. 21. September 2023, kl. 10.00 – 15.59

09.30 – 10.00              Kaffe & morgenbrød

10.00 – 10.15 Velkomst og Årsberetning for 2022
Torben Riis Rasmussen, Lungemediciner, AUH, formand for DLCG

10.15 – 11.10 Highlights fra Årsrapporten 2022
(incl. præsentation af dashboard og stadie-differentieret prognoseudvikling)
Henriette Engberg, Epidemiolog ved RKKP med ansvar for DLCR

11.10 – 11.30 Recidiv-mønster indenfor 2 år efter resektion for NSCLC
Finn Ø. A. Dittberner, læge & PhD-stud., Thorax-kir., Odense Universitetshospital

11.30 – 11.50 Forskningsrapport DLCR 2022 & Forskningscenter for Lungekræft
Ole Hilberg, Professor i lungemedicin ved SDU, formand for forskning i DLCG

11.50 – 12.00 Status for screening for lungekræft i Danmark
Zaigham Saghir, ovl. Gentofte, formand for DLCG’s lungekræftscreeningsgruppe

12.00 – 13.00              Frokost

13.00 – 13.20 MDT-konferencen – hvordan sikrer vi kvalitet og konsensus?
Torben Riis Rasmussen

13.20 – 13.30 Ulighed i lungekræft i diagnostik, behandling og overlevelse – Regionale forskelle i Danmark
Henriette Engberg, Epidemiolog ved RKKP med ansvar for lungekræft

13.30 – 13.50 Ulighed i lungekræft – hvad kan Almen Praksis gøre?
Søren Due Andersen, Repræsentant for DSAM

13.50 – 14.10 Ulighed i lungekræft – hvad kan Hospitalerne gøre?
Bue Juvik, Cheflæge, Medicinsk afd., Sjællands Universitetshospital

14.10 – 14.40             Kaffe

14.40 – 15.00 Ulighed i lungekræft – skyldes det Sundhedsøkonomien i RSj?
Jes Søgaard, Professor i Sundhedsøkonomi, SDU

15.00 – 15.20 Ulighed i lungekræft – hvad vil Regionen gøre ved det?
Annemarie Zacho-Broe, Regionsdirektør for Region Sjælland AFBUD

15.20 – 15.55 Ulighed i lungekræft – hvordan løser vi det?
Paneldiskussion

15.55 – 15.59 Tak for i dag!

Torben Riis Rasmussen, formand for DLCG

 

Industrien er adspurgt om uafhængige sponsorater