Kirurgi

Dansk Kirurgisk Lunge Cancer Gruppe
Jesper Ravn, Overlæge, Thoraxkirurgisk afdeling, Rigshospitalet, (formand)
Lars Møller, Overlæge, Thoraxkirurgisk afdeling, Ålborg Sygehus
Lars Ladegaard, Overlæge, Hjerte-, Lunge- og Karkirurgisk afd. T, Odense Universitetshospital
Anette Højsgaard, Overlæge, Thoraxkirurgisk afdeling, Skejby Sygehus
Erik Jakobsen, Overlæge, DLCR, Hjerte-, Lunge- og Karkirurgisk afd. T, Odense Universitetshospital

Referater fra møder