Forskningsrelaterede projekter

Dansk Lunge Cancer Register har i de forløbne år udleveret data eller givet tilladelse til udlevering af data til følgende forskningsprojekter:

2022

 1. Psychiatric patients with cancer: routes to diagnosis, primary treatment modality and prognosis – Line Virgilsen, Forskningsenheden for Almen Praksis, Aarhus
 2. Prædiktion af individuel prognose ved lunge cancer: Overlevelse fordelt på patologitype og stadie – Majken Brønserud, Hjerte-, Lunge- og Karkirurgisk afd., Odense Universitetshospital
 3. Patterns of care and oncological outcomes for the treatment of stage I-IV non-small cell lung carcinoma patients in Denmark from 2012-2021 – Michael Stenger, Hjerte-, Lunge- og Karkirurgisk afd., Odense Universitetshospital
 4. Epigenetics in Precision Screening for Lung Cancer – Sune Møller Skov-Jeppesen, Klinisk Biokemisk afd. Herlev Hospital 
 5. The clinical potential of artificial intelligence in early detection of lung cancer – TILLÆGSANSØGNING – Margrethe Bang Henriksen, Onkologisk afd., Vejle Sygehus
 6. Patients diagnosed with lung cancer – work connection and individual economic consequences – Margrethe Bang Henriksen , Onkologisk afd., Vejle Sygehus
 7. Long-term survival and surgical treatment of lung cancer in Europe – an international registry study (LUCAEUROPE) –  Niels Lyhne Christensen, Lungemedicinsk afd. Aarhus Universitetshospital

2021

 1. Characteristics, treatment patterns and outcome among patients with non-small cell lung cancer (NSCLC) in Denmark – Ditte Resendal Gotfredsen, Kliniske farmakologisk afd. Bispebjerg
 2. Prognostisk værdi af baseline coronar-calciumscore og statinbehandling hos strålebehandlede patienter med lokalavanceret lunge- og oesophaguskræft – Agon Olloni, Onkologisk afdeling, Odense Universitetshospital
 3. Afledte konsekvenser af COVID-19 epidemien på sundhedsområdet: National kortlægning og analyse – Henry Jensen, Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram, Ressource og innovation
 4. Comparative Cost-Effectiveness of Surveillance Strategies for Lung Cancer After Definitive Therapy – Kasper Guldbrandsen, Nuklearmedicinsk afd., Rigshospitalet
 5. Epidemiology, treatment and prognosis of venous thromboembolism and other cardiovascular diseases in patients diagnosed with lung cancer – Mette Søgaard, Aalborg Thrombosis Research Unit, Aalborg University Hospital
 6. Long-term survival of Danish lung cancer patients – Anja Gouliaev Kirkeby, Lungemedicinsk afdeling, Aarhus Universitetshospital
 7. ProWide – Rasmus Friis, Onkologisk afdeling, Regionshospitalet Herning
 8. Elderly Cancer Patients in Denmark – Route to Diagnosis, Treatment and Prognosis – Henry Jensen, RKKP Ressource og inovation

2020

 1. Comparative Cost-Effectiveness of Surveillance Strategies for Lung Cancer After Definitive Therapy – Kasper Guldbrandsen, Afdeling for Klinisk Fysiologi, Nuklearmedicin og PET, Rigshospitalet
 2. Undersøgelse af om COVID-19 epidemien har medført en eventuel forsinkelse af diagnostik af lungekræft, og betydningen iht. eventuelt stigende stadier –Margrethe Bang Henriksen, Onkologisk afdeling, Vejle Sygehus
 3. Sammenhænge mellem henvisningsforløb, udredning og stadiespecifik lungecancerincidens samt stadiefordeling ved Regionshospitalet Silkeborg, 2013-2018 –  Henrik Møller, RKKP
 4. Influenzavaccination blandt kræftpatienter og deres husstandskontakter: Dækningsgrad og klinisk effekt i et dansk landsdækkende register-baseret kohortestudie. – Lau Amdisen, Aarhus Universitetshospital
 5. The clinical potential of artificial intelligence in early detection of lung cancer – Margrethe Bang Henriksen, onkologisk afd., Vejle
 6. Lungecancerklassifikation baseret på integration af TNM og komorbiditetsbyrde – Søren Brunak, NNF, Center for Proteinforskning, Kbh
 7. National opgørelse af danske lungekræftpatienters behandling med ICI – Mette Mouritzen, Aalborg Universitetshospital
 8. ProWide – Rasmus Friis, onkologisk afd, Herning Sygehus
 9. SEQUEL – social ulighed i senfølger efter kræft – Susanne Oksbjerg Dalton, Kræftens Bekæmpelse
 10. Early Mortality and Infectious Complications after Radical Radiotherapy
  Kristian Hastoft Jensen, Rigshospitalet
 11. Optimizing Surgical Treatment of Cancer Patients During the COVID-19 Pandemic – Ismail Gögenur, Køge Sygehus

2019

 1. An observational cohort linkage study from the Danish Lung Cancer Registry and Danish Pathology Registry in lung cancer patients with EGFR mutations – Erik Jakobsen, afd. T, OUH
 2. Standing cohorts for evaluating target cancer patient groups for anti-PD-L1 antibody treatment – DLCG submission – Deirdre Cronin Fenton, Klinisk epidemiologisk afd., Aarhus Universitetshospital
 3. Social ulighed i vente tid til behandlingen af lungekræft – Maria Iachina, Center for Klinisk Epidemiologi, OUH
 4. The influence of healthcare management and the level of centralization on outcomes in lung cancer surgery: comparison of the Danish Lung Cancer Registry and the Victorian Lung Cancer Registry (MARY) – Michael Stenger, afd.T, OUH
 5. Treatment and prognosis of venous tromboembolism in patients with lung cancer – Mette Søgaard, Aalborg Universitetshospital

2018

 1. Prognostiske markører for lungekræft – Anne Winther Larsen, Aarhus Universitetshospital
 2. Comparing surgical lung cancer care for non-small cell lung cancer in Denmark and the Netherlands – Erik Jakobsen, afd. T, OUH
 3. Travel burden and treatment for lung cancer – Ali El-Akkawi, afd. T, Aarhus Universitetshospital
 4. Prædiktorer for uopdaget mediastinal spredning for patienter opereret for ikke småcellet lungecancer – Jens Eckardt, afd.T, OUH

2017

 1. Travel burden and treatment for lung cancer – Ali Imad El-Akkawi, Hjerte-, Lunge- og Karkirurgisk afd. T, OUH
 2. Validering af IASCL’s TNM staging system – Mark Krasnik, Enhed for kvalitet og data, afsnit 7831, Rigshospitalet
 3. Stereotaktisk strålebehandling til patienter med lokal ikke-småcellet lungecancer – comorbiditet, effekt og toksicitet af behandling – Stefan Starup Jeppesen, Onkologisk afd., OUH
 4. Tidlig opsporing af lungefibrose – Nils Hoyer, Lungemedicinsk forskningsenhed, Gentofte Hospital

2016

 1. Debut af lungekræft før 40-års-alderen: Forskelle i subtyper og prognose sammenlignet med senere debut? Et epidemiologisk studie af data fra Dansk Lunge Cancer Register (DLCR) – Uffe Bødtger, Lungemedicinsk afd., Næstved Sygehus
 2. The patient pathway for recurrence of cancer – investigating the role of general practice – Peter Vedsted, Forskningsenheden for Almen Praksis
 3. Patientrapporteret livskvalitet hos lungecancer patienter – Anvendelses af patientrapporterede outcome mål (PROM) som kvalitetsindikator – Majken Munk Brønserud, Hjerte-, Lunge- og Karkirurgisk afd. T, OUH

2015

 1. ICBP-5 Ko-morbiditet og tidlig død efter lungecancer – Kristoffer Lande Andersen, Sundhedsstyrelsen
 2. Danskere overlever kræft dårligst – årsager skal findes – Marianne Steding-Jessen, Kræftens Bekæmpelse
 3. Sammenligning af Patienters Rapporterede Outcome Mål fra elektroniske besvarelser og papir besvarelser for lungecancer patienter – Pavithra Mariadas, Center for Klinisk Epidemiologi, SDU
 4. Evaluering af PROLUC 2 projekt – Patientrapporterede oplysninger, lungecancer 2 – Liv Dørflinger, Kræftens Bekæmpelse
 5. Betydningen af psykosociale faktorer i behandlingsforløb for lungekræftpatienter – Liv Dørflinger, Kræftens Bekæmpelse

2014

 1. Lungekirurgi ved oligometastatisk ikke-småcellet lungekræft (NSCLC): Nationale data – Peter B. Licht, Hjerte-, Lunge- og Karkirurgisk afdeling T, Odense Universitetshospital
 2. Patienters brug af almen praksis konsultationer, diagnostiske undersøgelser og medicin i året op til en lungecancer diagnose – Louise Mahncke Guldbrandt, Aarhus Universitet
 3. Stereotaktisk strålebehandling til patienter med lokal ikke-småcellet lungecancer – comorbiditet, effekt og toksicitet af behandling – Stefan Starup Jeppesen, onkologisk afdeling, Odense Universitetshospital
 4. The impact of prevalent versus incident of atrial fibrillation on the long-term outcome in patients operated for lung cancer – Lars Riber, Hjerte-, Lunge- Karkirurgisk afdeling T, Odense Universitetshospital
 5. Incidensen af venøse tromboembolier hos patienter opereret for primær lungecancer – v/Thomas Decker Christensen, Hjerte-, Lunge-, Karkirurgisk afdeling T, Aarhus Universitetshospital
 6. Residential exposure to traffic noise and cancer survival – Nina Roswall, Kræftens Bekæmpelse
 7. Variation in general Practice use of Chest XZ-ray and Lung Cancer Outcome – Peter Vedsted, Forskningsenheden for Almen Praksis, Aarhus
 8. Sammenspil mellem depression og forsinkelse I diagnosticering og behandling blandt patienter med lungekræft – Maria Iachina, Afdeling for Kvalitet og Forskning, Kompetencecenter Syd, Odense Universitetshospital

2013

 1. Kliniske epidemiologiske studier af proces- og resultatmål for patienter indlagt på akkrediterede sygehus i Danmark – Anne Mette Falstie-Jensen, IKAS
 2. Sammenhæng mellem akkreditering af de danske sygehuse og udvikling i klinisk proces kvalitet – Søen Bie Bogh, Center for kvalitet
 3. Operationsmetodens betydning for lungekræft patienter. En Case – kontrol studie med 1500 patienter – Lykke Østergaard Laursen, Thoraxkirurgisk afdeling, Rigshospitalet
 4. Productivity, Quality of Health care, and Patient Outcome in Danish Hospitals – Marie Louise Overgaard Svendsen, Klinisk, Epidemiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital
 5. Variation i Kvalitet – pakkeforløb på kræftområdet – Anne Z. Kudsk, Syddansk Universitet

2012

 1. Social ulighed og behandling af lungekræft – Susanne Steding-Jessen Kræftens Bekæmpelse
 2. Comorbidity and lung cancer – Margreet Lüchtenborg Thames Cancer Registry King’s College London
 3. Udtræk vedr. pneumonektomier, sleeve-lobektomier, 30 dages mortalitet og overlevelse til – Vitas Nekrasas, thorakirurgisk afd., Ålborg
 4. Social ulighed og lungekræft – Susanne Oksbjerg Dalton, Cancerregisteret
 5. Mediastinal spredning for patienter med ikke småcellet lungecancer – Jens Echardt, thoraxkirurgisk. afd., OUH
 6. ”Upstaging” efter operation for NSCLC stadium 1. Indflydelse af operationsmetode – Peter Licht, thoraxkirurgisk afd. OUH
 7. Links between timeliness of care and mortality in lung cancer patients – Lotte L. Rønfeldt
 8. Variation I kvalitet – pakkeforløb på kræftområdet – Anne Z. Kudsk Syddansk Universitet
 9. Hyppighed af uerkendt N2-sygdom efter EBUS i LA og GA – Katrine Lawaetz Kristensen, OUH
 10. Debut af lungekræft før 40-års-alderen: forskelle i subtyper og prognoser sammenlignet med senere debut? – Uffe Bødtger, lungemedicinsk afd., Næstved Sygehus