Forskningsrelaterede projekter

Dansk Lunge Cancer Register har i de forløbne år udleveret data eller givet tilladelse til udlevering af data til følgende forskningsprojekter:

 1. Social ulighed og behandling af lungekræft v/ Susanne Steding-Jessen Kræftens Bekæmpelse
 2. Comorbidity and lung cancer v/ Margreet Lüchtenborg Thames Cancer Registry King’s College London
 3. Udtræk vedr. pneumonektomier, sleeve-lobektomier, 30 dages mortalitet og overlevelse til Vitas Nekrasas, Ålborg
 4. Social ulighed og lungekræft v/ Susanne Oksbjerg Dalton, Cancerregisteret
 5. Mediastinal spredning for patienter med ikke småcellet lungecancer v/ Jens Echardt OUH
 6. ”Upstaging” efter operation for NSCLC stadium 1. Indflydelse af operationsmetode v/ Peter Licht OUH
 7. Links between timeliness of care and mortality in lung cancer patients v/ Lotte L. Rønfeldt
 8. Variation I kvalitet – pakkeforløb på kræftområdet v/ Anne Z. Kudsk Syddansk Universitet
 9. Hyppighed af uerkendt N2-sygdom efter EBUS i LA og GA v/ Katrine Lawaetz Kristensen, OUH
 10. Debut af lungekræft før 40-års-alderen: forskelle i subtyper og prognoser sammenlignet med senere debut? v/ Uffe Bødtger, Næstved Sygehus
 11. Kliniske epidemiologiske studier af proces- og resultatmål for patienter indlagt på akkrediterede sygehus i Danmark v/Anne mette Falstie-Jensen, IKAS
 12. Sammenhæng mellem akkreditering af de danske sygehuse og udvikling i klinisk proces kvalitet v/Søen Bie Bogh, Center for kvalitet
 13. Operationsmetodens betydning for lungekræft patienter. En Case – kontrol studie med 1500 patienter v/ Lykke Østergaard Laursen, Thoraxkirurgisk afdeling, Rigshospitalet
 14. Productivity, Quality of Health care, and Patient Outcome in Danish Hospitals v/Marie Louise Overgaard Svendsen, Klinisk, Epidemiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital
 15. Variation i Kvalitet – pakkeforløb på kræftområdet v/Anne Z. Kudsk, Syddansk Universitet
 16. Kliniske epidemiologiske studier af proces- og resultatmål for patienter indlagt på akkrediterede sygehus i Danmark v/Anne mette Falstie-Jensen, IKAS
 17. Sammenhæng mellem akkreditering af de danske sygehuse og udvikling i klinisk proces kvalitet v/Søen Bie Bogh, Center for kvalitet
 18. Operationsmetodens betydning for lungekræft patienter. En Case – kontrol studie med 1500 patienter v/ Lykke Østergaard Laursen, Thoraxkirurgisk afdeling, Rigshospitalet
 19. Productivity, Quality of Health care, and Patient Outcome in Danish Hospitals v/Marie Louise Overgaard Svendsen, Klinisk, Epidemiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital
 20. Variation i Kvalitet – pakkeforløb på kræftområdet v/Anne Z. Kudsk, Syddansk Universitet
 21. Lungekirurgi ved oligometastatisk ikke-småcellet lungekræft (NSCLC): Nationale data v/Peter B. Licht, Hjerte-, Lunge- og Karkirurgisk afdeling T, Odense Universitetshospital
 22. Patienters brug af almen praksis konsultationer, diagnostiske undersøgelser og medicin i året op til en lungecancer diagnose v/Louise Mahncke Guldbrandt, Aarhus Universitet
 23. Stereotaktisk strålebehandling til patienter med lokal ikke-småcellet lungecancer – comorbiditet, effekt og toksicitet af behandling v/Stefan Starup Jeppesen, onkologisk afdeling, Odense Universitethospital
 24. The impact of prevalent versus incident of atrial fibrillation on the long-term outcome in patients operated for lung cancer v/Lars Riber, Hjerte-, Lunge- Karkirurgisk afdeling T, Odense Universitetshospital
 25. Incidensen af venøse tromboembolier hos patienter opereret for primær lungecancer. v/Thomas Decker Christensen, Hjerte-, Lunge-, Karkirurgisk afdeling T, Aarhus Universitetshospital
 26. Residential exposure to traffic noise and cancer survival v/Nina Roswall, Kræftens Bekæmpelse
 27. Variation in general Practice use of Chest XZ-ray and Lung Cancer Outcome v/ Peter Vedsted, Forskningsenheden for Almen Praksis, Århus
 28. Sammenspil mellem depression og forsinkelse I diagnosticering og behandling blandt patienter med lungekræft v/Maria Iachina, Afdeling for Kvalitet og Forskning, Kompetencecenter Syd, Odense Universitetshospital
 29. ICBP-5 Ko-morbiditet og tidlig død efter lungecancer v/ Kristoffer Lande Andersen, Sundhedsstyrelsen
 30. Danskere overlever kræft dårligst – årsager skal findes v/ Marianne Steding-Jessen, Kræftens Bekæmpelse
 31. Sammenligning af Patienters Rapporterede Outcome Mål fra elektroniske besvarelser og papir besvarelser for lungecancer patienter v/ Pavithra Mariadas, Center for Klinisk Epidemiologi, SDU
 32. Evaluering af PROLUC 2 projekt – Patientrapporterede oplysninger, lungecancer 2 v/ Liv Dørflinger, Kræftens Bekæmpelse
 33. Betydningen af psykosociale faktorer i behandlingsforløb for lungekræftpatienter, v/ Liv Dørflinger, Kræftens Bekæmpelse
 34. Debut af lungekræft før 40-års-alderen: Forskelle i subtyper og prognose sammenlignet med senere debut? Et epidemiologisk studie af data fra Dansk Lunge Cancer Register (DLCR) v/Uffe Bødtger, Lungemedicinsk afd., Næstved Sygehus
 35. The patient pathway for recurrence of cancer – investigating the role of general practice v/Peter Vedsted, Forskningsenheden for Almen Praksis
 36. Patientrapporteret livskvalitet hos lungecancer patienter – Anvendelses af patientrapporterede outcome mål (PROM) som kvalitetsindikator v/Majken Munk Brønserud, Hjerte-, Lunge- og Karkirurgisk afd. T, OUH
 37. Travel burden and treatment for lung cancer v/Ali Imad El-Akkawi, Hjerte-, Lunge- og Karkirurgisk afd. T, OUH
 38. Validering af IASCL’s TNM staging system v/Mark Krasnik, Enhed for kvalitet og data, afsnit 7831, Rigshospitalet
 39. Stereotaktisk strålebehandling til patienter med lokal ikke-småcellet lungecancer – comorbiditet, effekt og toksicitet af behandling v/Stefan Starup Jeppesen, Onkologisk afd., OUH
 40. Tidlig opsporing af lungefibrose v/Nils Hoyer, Lungemedicinsk forskningsenhed, Gentofte Hospital
 41. Prognostiske markører for lungekræft v/Anne Winther Larsen, Aarrhus Univeristetshospital
 42. Comparing surgical lung cancer care for non-small cell lung cancer in Denmark and the Netherlands v/Erik Jakobsen, afd. T, OUH
 43. Travel burden and treatment for lung cancer v/Ali El-Akkawi, afd. T, Aarhus Universitetshospital
 44. Prædiktorer for uopdaget mediastinal spredning for patienter opereret for ikke småcellet lungecancer v/Jens Eckardt, afd.T, OUH
 45. An observational cohort linkage study from the Danish Lung Cancer Registry and Danish Pathology Registry in lung cancer patients with EGFR mutations v/Erik Jakobsen, afd. T, OUH
 46. Treatment and prognosis of venous tromboembolism in patients with lung cancer v/Mette Søgaard, Aalborg Universitetshospital
 47. The influence of healthcare management and the level of centralization on outcomes in lung cancer surgery: comparison of the Danish Lung Cancer Registry and the Victorian Lung Cancer Registry (MARY) v/Michael Stenger, afd.T, OUH
 48. Standing cohorts for evaluating target cancer patient groups for anti-PD-L1 antibody treatment – DLCG submission v/Deirdre Cronin Fenton, Klinisk epidemiologisk afd., Aarhus Universitetshospital
 49. Social ulighed i vente tid til behandlingen af lungekræft v/Maria Iachina, Center for Klinisk Epidemiologi,OUH
 50. Sammenhænge mellem henvisningsforløb, udredning og stadiespecifik lungecancerincidens samt stadiefordeling ved Regionshospitalet Silkeborg, 2013-2018 v/Henrik Møller, RKKP
 51. Influenzavaccination blandt kræftpatienter og deres husstandskontakter: Dækningsgrad og klinisk effekt i et dansk landsdækkende register-baseret kohortestudie. v/Lau Amdisen, Aarhus Universitetshospital
 52. The clinical potential of artificial intelligence in early detection of lung cancer v/Margrethe Bang Henriksen, onkologisk afd., Vejle
 53. Lungecancerklassifikation baseret på integration af TNM og komorbiditetsbyrde v/Søren Brunak, NNF, Center for Proteinforskning, Kbh
 54. National opgørelse af danske lungekræftpatienters behandling med ICI v/Mette Mouritzen, Aalborg Universitetshospital
 55. ProWide v/Rasmus Friis, onkologisk afd, Herning Sygehus
 56. Optimizing Surgical Treatment of Cancer Patients During the COVID-19 Pandemic v/Ismail Gögenur, Køge Sygehus
 57. Early Mortality and Infectious Complications after Radical Radiotherapy
  v/Kristian Hastoft Jensen, Rigshospitalet
 58. SEQUEL – social ulighed i senfølger efter kræft v/Susanne Oksbjerg Dalton, Kræftens Bekæmpelse
 59. Undersøgelse af om COVID-19 epidemien har medført en eventuel forsinkelse af diagnostik af lungekræft, og betydningen iht. eventuelt stigende stadier v/Margrethe Bang Henriksen, Onkologisk afdeling, Vejle Sygehus
 60. Comparative Cost-Effectiveness of Surveillance Strategies for Lung Cancer After Definitive Therapy v/Kasper Guldbrandsen, Afdeling for Klinisk Fysiologi, Nuklearmedicin og PET, Rigshospitalet