Medlemmer DDLCG

Dansk Diagnostisk Lunge Cancer Gruppe
Torben Riis Rasmussen, overlæge, Lungemedicinsk Afd. Aarhus Universitetshospital (formand)
Ahmed Al-Ghallai, overlæge, Lungemedicinsk Afd. Vejle Sygehus
Arman Arshad, overlæge, Lungemedicinsk Afd., Odense Universitetshospital
Eric Kindt, overlæge, Lungemedicinsk. Afd., Regionshospitalet Viborg
Jens Frandsen, overlæge, Medicinsk Afd., Regionshospitalet Randers
Klaus Richter Larsen, overlæge, Lungemedicinsk. Afd. Bispebjerg Hospital
Michael Skov Jensen, overlæge, Lungemedicinsk Afd., Regionshospitalet Viborg
Mohammad Rafi Nessar, overlæge, Lungemedicinsk Afd. Roskilde Sygehus
Pia H. Gjørup, overlæge, Medicinsk Afd., Regionshospitalet Holstebro
Rana Bibi, overlæge, Lungemedicinsk Afd., Aalborg Universitetshospital
Sven Nielsen, overlæge, Medicinsk Afd. Regionshospitalet Silkeborg
Uffe Bødtger, professor, overlæge, Lungemedicinsk afsnit,  Næstved Sygehus
Zaigham Zaghir, overlæge, Lungemedicinsk Afd., Gentofte Hospital
Zofia Helena Grzywasc, overlæge, Lungemedicinsk Afd. Sønderborg Sygehus