Medlemmer DDLCG

Dansk Diagnostisk Lunge Cancer Gruppe
Torben Riis Rasmussen, overlæge, Lungemedicinsk Afd. Aarhus Universitetshospital (formand)
Ahmed Al-Ghallai, overlæge, Lungemedicinsk Afd. Vejle Sygehus
Anders Christiansen, overlæge, Lungemedicinsk Afd. Sønderborg Sygehus
Arman Arshad, overlæge, Lungemedicinsk Afd., Odense Universitetshospital
Jatinder Singh Sidhu, Lungemedicinsk Afd., Roskilde Sygehus
Lene Dahl, overlæge, Medicinsk Afd., Regionshospitalet Randers
Klaus Richter Larsen, overlæge, Lungemedicinsk. Afd. Bispebjerg Hospital
Michael Skov Jensen, overlæge, Lungemedicinsk Afd., Regionshospitalet Viborg
Rafi Nessar, overlæge, Lungemedicinsk Afd. Roskilde Sygehus
Pia H. Gjørup, overlæge, Medicinsk Afd., Regionshospitalet Holstebro
Rana Bibi, overlæge, Lungemedicinsk Afd., Aalborg Universitetshospital
Sven Nielsen, overlæge, Medicinsk Afd. Regionshospitalet Silkeborg
Uffe Bødtger, professor, overlæge, Lungemedicinsk afsnit,  Næstved Sygehus
Zaigham Zaghir, overlæge, Lungemedicinsk Afd., Gentofte Hospital