Medlemmer DDLCG

Dansk Diagnostisk Lunge Cancer Gruppe
Torben Riis Rasmussen, overlæge, Lungemedicinsk Afd. Aarhus Universitetshospital (formand)
Ahmed Al-Ghallai, overlæge, Lungemedicinsk Afd. Vejle Sygehus
Arman Arshad, overlæge, Lungemedicinsk Afd., Odense Universitetshospital
Eric Kindt, overlæge, Lungemedicinsk Afd., Regionshospitalet Viborg
Jatinder Singh Sidhu, Lungemedicinsk Afd., Roskilde Sygehus
Jens Frandsen, overlæge, Medicinsk Afd., Regionshospitalet Randers
Klaus Richter Larsen, overlæge, Lungemedicinsk. Afd. Bispebjerg Hospital
Michael Skov Jensen, overlæge, Lungemedicinsk Afd., Regionshospitalet Viborg
Rafi Nessar, overlæge, Lungemedicinsk Afd. Roskilde Sygehus
Pia H. Gjørup, overlæge, Medicinsk Afd., Regionshospitalet Holstebro
Rana Bibi, overlæge, Lungemedicinsk Afd., Aalborg Universitetshospital
Sven Nielsen, overlæge, Medicinsk Afd. Regionshospitalet Silkeborg
Uffe Bødtger, professor, overlæge, Lungemedicinsk afsnit,  Næstved Sygehus
Zaigham Zaghir, overlæge, Lungemedicinsk Afd., Gentofte Hospital
?, overlæge, Lungemedicinsk Afd. Sønderborg Sygehus