Medlemmer af bestyrelse og forretningsudvalg

Dansk Lunge Cancer Gruppe udgøres af en styregruppe med repræsentanter valgt af de videnskabelige selskaber.

Titel Navn Afdeling Hospital
Overlæge, klinisk lektor, ph.d,
Formand for DLCG
Torben Riis Rasmussen (1a, 2, 3, 4) Lungemedicinsk afd. Aarhus Universitetshospital
Professor, overlæge, dr.med. Anders Green (2, 4) Steno Diabets Center Odense Odense Universitetshospital
Overlæge, klinisk lektor, MPM Erik Jakobsen (2, 5) Hjerte-, Lunge- og Karkirurgisk afd. Odense Universitetshospital
Sygeplejerske Helle Marie Christensen (1g) Lungemedicinsk afd. Odense Universitetshospital
Epidemiolog Henriette Engberg (2, 7) Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram Odense Universitetshospital
Overlæge Helle Laugesen (1e) Anæstesiologisk afd.  Aalborg Universitetshospital
Professor, overlæge, dr.med. Jann Mortensen (1f) Klinisk fysiologisk og Nuklearmed.afd. Rigshospitalet
Professor, overlæge Jens Benn Sørensen (4) Onkologisk afd. Rigshospitalet
Overlæge Jesper Ravn (1c,2,3) Hjertecentret, afsnit 2152 Rigshospitalet
Overlæge Jon A. Lykkegaard Andersen (1b, 2) Onkologisk afd. Herlev-Gentofte Hospital
Overlæge, dr.med. Karen Ege Olsen (1i, 2, 3) Afd. for Klinisk Patologi Odense Universitetshospital
Overlæge Karin Holmskov Hansen (1b, 2, 3) Onkologisk afd. R Odense Universitetshospital 
Datamanager Karsten Dromph (2, 7) Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram Frederiksberg hospital
Overlæge Kathina Sørensen (1i) Patologisk afd. Aalborg Universitetshospital
Overlæge Lars Møller (1c) Hjerte-, Lungekirurgisk afd. Aalborg Universitetshospital
Formand for Patientforeningen  Lisbeth Søbæk Hansen (4) Patientforeningen Lungekræft
Sundhedsfaglig konsulent Lotte Linnemann Rønfeldt (6) Patient- og Pårørendestøtte Kræftens Bekæmpelse
Sygeplejerske Majken Nymark Madsen (1g) Onkologisk afd. Odense Universitetshospital
Overlæge Michael Brun Andersen (1d) Røntgen og skanning Herlev/Gentofte Hospital
Chefkonsulent Monika Madsen (2, 7) Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram Frederiksberg Hospital
Post.Doc., Ph.D., Cand.Scient.San. Forskningsfysioterapeut Morten Quist (1j) Krop & Kræft, Afsnit 9701 Rigshospitalet
Professor Ole Hilberg (1a, 2, 3, 4) Medicinsk afd. Sygehus Lillebælt, Vejle
Patientrepræsentant Rasmus Harbo Clausen (8)  
Praktiserende læge, klinisk lektor Roar Maagaard (1h) Skødstrup Lægepraksis
Professor, overlæge Uffe Bødgtger (4) Lungemedicinsk afsnit Næstved Sygehus
afd.læge, ph.d, klinisk lektor Zaigham Saghir (1a, 3) Lungemedicinsk afd. Herlev-Gentofte hospital
 1. Udpeget af videnskabelige selskaber
  a. Dansk Lungemedicinsk Selskab (DLS)
  b. Dansk Selskab for Klinisk Onkologi (DSKO)
  c. Dansk Thoraxkirurgisk selskab (DTS)
  d. Dansk Radiologisk selskab (DRS)
  e. Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin (DASAIM)
  f. Dansk selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin (DSKFNM)
  g. Dansk Sygeplejeråd
  h. Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM)
  i. Dansk Patologisk Selskab (DPAS)
  j. Danske Fysioterapeuter
 2. Bestyrelsens Forretningsudvalg
 3. Formand for arbejdsgruppe
 4. Udpeget af DLCG
 5. DLCR’s daglige leder
 6. Kræftens Bekæmpelse
 7. Repræsentant for Regionernes kliniskeudviklingsprogram
 8. Danske Patienter, Paraply for patient- og pårørendeforeninger i Danmark