Medlemmer af bestyrelse og forretningsudvalg

Dansk Lunge Cancer Gruppe udgøres af en styregruppe med repræsentanter valgt af de videnskabelige selskaber.

Titel Navn Afdeling Hospital
Overlæge, klinisk lektor, ph.d,
Formand for DLCG
Torben Riis Rasmussen (1a, 2, 3, 4) Lungemedicinsk afd. Århus Universitetshospital
Professor, overlæge, dr.med. Anders Green (2, 4) Odense Patient data Exploratory Network (OPEN) Klinisk Institut, Syddansk Universitet
Overlæge Asbjørn Høegholm (4) Medicinsk afd. Næstved Sygehus
Overlæge, klinisk lektor, MPM Erik Jakobsen (2, 5) Hjerte-, Lunge- og Karkirurgisk afd. Odense Universitetshospital
Chefkonsulent Monika Madsen (2, 8) Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram Frederiksberg Hospital
Overlæge, dr.med. Finn Rasmussen (1d) Radiologisk afd. Århus Sygehus
Overlæge Henrik Schmidt (1e) Anæstesiologisk afd. V Odense Universitetshospital
Overlæge Karin Holmskov Hansen (1b, 2, 3) Onkologisk afd. R Odense Universitetshospital 
Overlæge Jon A. Lykkegaard Andersen (1b, 2) Onkologisk afd. Herlev Hospital
Overlæge Lars Møller (1c) Hjerte-, Lungekirurgisk afd. Aalborg Sygehus  
Formand for Patientforeningen  Lisbeth Søbæk Hansen (4) Patientforeningen Lungekræft
Overlæge, dr.med. Jann Mortensen (1f) Klinisk fysiologisk og Nuklearmed.afd. Rigshospitalet
afd.læge, ph.d, klinisk lektor Zaigham Saghir (3) Lungemedicinsk afd. Herlev-Gentofte hospital
Overlæge Jesper Ravn (1c,2,3) Hjertecentret, afsnit 2152 Rigshospitalet
Post.Doc., Ph.D., Cand.Scient.San. Forskningsfysioterapeut Morten Quist (1j) Krop & Kræft, Afsnit 9701 Rigshospitalet
Overlæge, dr.med. Karen Ege Olsen (1i, 2, 3) Afdeling for Klinisk Patologi Odense Universitetshospital
Overlæge, PhD, MHM Peter Schousboe (1g) ØNH afdelingen Vejle Sygehus
Overlæge Poul Erik Haahr (4) Hjerte- lungekirurgisk afd. Aalborg Sygehus
Epidemiolog Henriette Engberg (2, 8) Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram Odense Universitetshospital
Datamanager Marianne Karakis (2, 8) Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram Odense Universitetshospital
Praktiserende læge, klinisk lektor Roar Maagaard (1h) Skødstrup Lægepraksis
Overlæge Nille Behrendt (1i) Patologisk afdeling Roskilde Sygehus
Konst. afd.chef Linda Aagaard Thomsen (6) Dokumentation & Kvalitet Kræftens Bekæmpelse
Professor Ole Hilberg (1a, 4) Medicinsk afdeling Sygehus Lillebælt, Vejle
 1. Udpeget af videnskabelige selskaber
  a. Dansk Lungemedicinsk Selskab (DLS)
  b. Dansk Selskab for Klinisk Onkologi (DSKO)
  c. Dansk Thoraxkirurgisk selskab (DTS)
  d. Dansk Radiologisk selskab (DRS)
  e. Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin (DASAIM)
  f. Dansk selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin (DSKFNM)
  g. Dansk selskab for Otorhinolaryngologi, Hovedl- og Halskirurgi (DSOHH)
  h. Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM)
  i. Dansk Patologisk Selskab (DPAS)
  j. Danske Fysioterapeuter
 2. Bestyrelsens Forretningsudvalg
 3. Formand for arbejdsgruppe
 4. Udpeget af DLCG
 5. DLCR’s daglige leder
 6. Kræftens Bekæmpelse
 7. Udpeget af Danske regioner
 8. Repræsentant for Regionernes kliniskeudviklingsprogram