Adgang til DLCR

Afdelingerne, der er tilknyttet DLCR, er tilsluttet DLCR via et lukket netværk, der forbinder samtlige sygehuse i landet. Ved hjælp af en almindelig internetbrowser indberetter afdelingerne oplysninger på de enkelte patienter ud fra de oplysninger, som kan ses på skemaerne nedenfor. Hovedparten af oplysningerne er i forvejen hentet i de centrale registre (se LINK OPBYGNING). For at komme ind i programmet skal man være oprettet som bruger i afdelingen og anføre brugernavn og adgangskode.

De afdelinger, der foretager udredningen og stiller diagnosen, indberetter på de sider, der findes i afsnittet Udredning. De kirurgiske afdelinger indberetter i afsnittet Kirurgi og onkologiske afdelinger indberetter i afsnittet Onkologi.

Introduktion til DNKK
Adgang til Dansk Lunge Cancer Register indberetningsprogram
Manual
til DLCR-DNKK 

Indberetningsskemaer
Udredningsforløb – Bagside udredning
Kirurgiforløbbagside kirurgi
Onkologiforløb bagside onkologi