Adgang til DLCR

Afdelingerne, der er tilknyttet DLCR, er tilsluttet DLCR via et lukket netværk, der forbinder samtlige sygehuse i landet. Ved hjælp af en almindelig internetbrowser indberetter afdelingerne oplysninger på de enkelte patienter ud fra de oplysninger, som kan ses på skemaerne nedenfor. Hovedparten af oplysningerne er i forvejen hentet i de centrale registre. For at komme ind i programmet skal man være oprettet som bruger i afdelingen og anføre brugernavn og adgangskode.

De afdelinger, der foretager udredningen og stiller diagnosen, indberetter på de sider, der findes i afsnittet Udredning. De kirurgiske afdelinger indberetter i afsnittet Kirurgi og onkologiske afdelinger indberetter i afsnittet Onkologi.

Introduktion til DNKK

Adgang til Dansk Lunge Cancer Register indberetningsprogram:
For brugere i Region Syddanmark 
For brugere i Region Hovedstaden, Region Sjælland, Region Midtjylland, Region Nordjylland

Manual til indberetning af lungekræft og lungehindekræft i DLCR samt udtræk af egne data

Vejledning til indberetning af lungekræft eller lungehindekræft

Indberetningsskemaer lungecancer
Udredningbagside udredning
Kirurgi – bagside kirurgi
Onkologi før 2023 bagside onkologi
Onkologiskema fra 2023 findes kun online i indberetningssystemet

Indberetningsskemaer lungehindekræft
Udredning

Kirurgi
Onkologi