Formål

DLCG’s formål og aktivitet er at:

 1. Sikre ensartet kvalitet i diagnostik og behandling af lungecancer i Danmark samt sikre, at den er af international standard.
 2. Udarbejde nationale retningslinjer for diagnostik og opfølgning af lungecancer.
 3. Forestå ledelsen og udviklingen af Dansk Lunge Cancer Register (DLCR) i henhold til retningslinjer for godkendte nationale kliniske kvalitetsdatabaser under Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP).
 4. Udføre de arbejdsopgaver for De Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG), som beskrives i den til enhver tid gældende Kræftplan.
 5. Deltage i DMCG.dk’s arbejde for klinisk kræftforskning.
 6. Gennem nedsættelse af permanente arbejdsgrupper sikre at:
  1. udviklingsområder overvåges
  2. samarbejdet indenfor specialer og fagområder styrkes og koordineres samt
  3. udvikling indenfor tværfaglige indsatsområder initieres og stimuleres.
 7. Iværksætte og støtte kliniske og eksperimentelle udviklingsprojekter indenfor diagnostik og behandling af lungecancer.
 8. Offentliggøre viden om lungecancer.