Medlemmer Mesotheliomgruppe

Jens Benn Sørensen, overlæge, professor, Onkologisk afd., Rigshospitalet (formand)
Eric Santoni-Rugiu, overlæge, Patologisk afd., Rigshospitalet
Jakob Bønløkke, overlæge, Arbejdsmedicinsk afd., Aalborg
Jesper Ravn, overlæge, Thoraxkirurgisk afd., Rigshospitalet
Peter Meldgaard, overlæge, onkologisk afd., Aarhus
Mia Jelin, afdelingslæge, Onkologisk afd., Odense

Oluf Dimitri Roe, lektor, Aalborg
Uffe Bødtger, overlæge, lungemedicinsk afd., Næstved
Vasiliki Panou, afdelingslæge, lungemedicinsk afd., Odense
Weronika Maria Szejniuk, overlæge, onkologisk afd. Aalborg