Medlemmer Mesotheliomgruppe

Jens Benn Sørensen, overlæge, professor, Onkologisk afd., Rigshospitalet (formand)
Eric Santoni-Rugiu, overlæge, Patologisk afd., Rigshospitalet
Eva Holtved, overlæge, Onkologisk afd., Odense
Henrik Kirstein Jensen, overlæge, Lungemedicinsk afd., Aalborg
Jakob Bønløkke, overlæge, Arbejdsmedicinsk afd., Aalborg
Jesper Ravn, overlæge, Thoraxkirurgisk afd., Rigshospitalet
Maria Kandi, overlæge, onkologisk afd., Aarhus
Oluf Dimitri Roe, lektor, Aalborg
Uffe Bødtger, overlæge, lungemedicinsk afd., Næstved
Vasiliki Panou, afdelingslæge, lungemedicinsk afd., Odense
Weronika Maria Szejniuk, overlæge, onkologisk afd. Aalborg