Medlemmer Screeningsgruppe

Zaigham Saghir (lungemedicin) (Formand)
Michael Brun Andersen (radiologi – formand Thorax Radiologisk Selskab)
Jann Mortensen (nuklearmedicin – repræsentant fra Dansk Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin )
Rene Horsleben Petersen (thoraxkirurgi – repræsentant fra Dansk Thoraxkirurgisk Selskab)
Janne Villemoes Bigaard (Kræftens Bekæmpelse)
Torben Riis Rasmussen (lungemedicin – formand Dansk Lunge Cancer Gruppe)
Ole Hilberg (lungemedicin – formand Dansk Forskningscenter for Lungekræft)
Kathina Sørensen (patologi – formand Danske Lunge Patologer)
Haseem Ashraf (radiologi – leder TIDL Norsk pilotprojekt i Akershus, Oslo)
Uffe Bødtger (lungemedicin – forskningsansvarlig Lungemedicin, Region Sjælland)
Christa Haugaard Nyhus (onkologi – formand for Dansk Onkologisk Lunge Cancer Gruppe)
Lisbeth Søbæk Hansen (formand for Patientforeningen Lungekræft)