Opbygning

Dansk Lunge Cancer Register (DLCR) dannes ud fra registreringer i Landspatientregistret (LPR), Patobank og registreringer fra de tilknyttede afdelinger.

Når en afdeling i deres patientadministrative system (Elektronisk Patientjournal) registrerer, at en patient har lungecancer eller lungehindekræft ved på patienten at registrere koderne DC34*, DC33* eller DC45* overføres denne oplysning automatisk til LPR. Periodisk afsøger den såkaldte DNKK-algoritme LPR for nye patienter registreret med en af disse koder. DNKK-forkortelsen står for Den Nationale Kliniske Kræftdatabase og er en generisk platform, der anvender data i de centrale registre som LPR til dannelse af kliniske kvalitetsdatabaser.

Identificeres en ny patient i LPR ved hjælp af DNKK-algoritmen henter algoritmen alle for databasen relevante oplysninger på patienten i LPR og i Patobank og overfører disse oplysninger til DLCR. Oplysningerne organiseres og præsenteres i TOPICA, som er et internetbaseret program, der er udviklet og drives af DXC Technology Scandihealth A/S. Alle afdelinger i Danmark, der arbejder med udredning og behandling af lungekræft, har adgang til TOPICA. Afdelingerne får på programmets hjemmeside præsenteret alle nye patienter, der er hentet i de centrale registre, og har derefter mulighed for at tilføje til eller rette oplysningerne. Når oplysningernes således er validerede og suppleret af klinikkerne, indgår oplysningerne i en række online rapporter, som afdelingerne umiddelbart har adgang til, samt i de rapporter der udgives af DLCR.

DLCR er i lighed med alle øvrige nationale kliniske kvalitetsdatabaser tilknyttet Regionernes Kliniske Kvalitetsprogram (RKKP), der dels stiller epidemiologiske, statistiske og databasemanager kompetencer til rådighed for databaserne og dels varetager financieringen af driften af databaserne.