for Dansk Kirurgisk LungeCancer Gruppe

§ 1. Navn. 
Gruppens navn er Dansk Kirurgisk Lunge Cancer Gruppe (DKLCG).

§ 2.
 
DKLCG er en selvstændig undergruppe under Dansk LungeCancer Gruppe (DLCG).

§ 3. Formål.

- Gruppen initierer, gennemfører og publicerer nationale forsknings- og kvalitetsudviklings projekter, med det formål at bedre og udvikle den danske kirurgiske behandling af patienter med lungecancer.
- Gruppen støtter og medvirker ved andre nationale forsknings- og kvalitetsudviklings projekter med relation til kirurgisk behandling af lungecancer.
- Gruppen fungerer som faglig baggrundsgruppe for Dansk LungeCancer Register (DLCR), og rådgiver i den egenskab registeret om alle forhold vedrørende de kirurgiske afdelingers registrering og rapportering .

§ 4. Organisation.

- Gruppen består af én repræsentant fra hver af de lungecanceropererende afdelinger i Danmark, samt lederen af DLCR.
- Gruppen vælger en formand, der repræsenterer gruppen.
- Gruppen afholder som minimum 2 møder årligt.
- På efterårsmødet vælges i alle lige år formand.
Gruppens møder er offentlige.

§ 5. Sekretariat.

DLCR´s sekretariat fungerer som sekretariat for DKLCG. DLCR´s sekretær er gruppens referent. DLCR udsender mødeindkaldelser og referater.

§ 6. Dansk Thoraxkirurgisk Selskab.

Gruppens aktiviteter rapporteres én gang årligt til Dansk Thoraxkirurgisk Selskab på dennes generalforsamling.
DTS repræsentanterne i DLCG´s styregruppe inviteres til DKLCG´s møder.

§ 7. Vedtægter og forretningsorden.

a. Gruppen udarbejder vedtægter, der godkendes af DLCG.
b. Gruppen fastlægger selv forretningsorden.

Odense d. 16. september 2002
 
Print | Tilbage | Top

Sidst opdateret 8. december 2008