Af Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 161 af 8. marts 2000 '4 stk. 4 og 5 fremgår, at operation skal være foretaget eller behandling med kemoterapi skal være påbegyndt inden for 6 uger fra den dato, hvor sygehuset har modtaget lægehenvisning med henvisningsdiagnosen cancer pulmonis eller cancer pulmonis obs. pro.

Af bekendtgørelsens bilag 2 om Sundhedsstyrelsens retningslinier om maksimale ventetider for patienter med lungekræft fremgår endvidere om behandlingens omfang og varighed: Den praktiserende læge bør overveje diagnosen lungekræft hos midaldrende personer, specielt rygere, med behandlede/ubehandlede luftvejssymptomer (hoste, opspyt (især blodtilblandet), kortåndethed, brystsmerter eller hæshed) af mere end 6 ugers varighed, eller ved ændringer i permanente luftvejssymptomer (specielt hoste). Denne patientgruppe bør primært henvises til røntgenundersøgelse of lungerne. En sådan undersøgelse bør almindeligvis kunne gennemføres inden for 14 dage.

Udredning af patienter, hvor der er rejst mistanke om lungekræft (det integrerede diagnostiske system), omfatter almindeligvis CT-scanning, fiberbronkoskopi, vurdering af vævsprøve eller celleprøve ved speciallæge i patologi, og en udredning af om der i øvrigt er tilstande hos patienten af betydning for gennemførelsen af et eventuelt operativt indgreb eller en onkologisk behandling med kurativt sigte. Udredning bør i reglen være gennemført, således at samtale - med henblik på at opnå informeret samtykke til henvisning til operation, eller med henblik på at patienten kan henvises til onkologisk afdeling - kan gennemføres inden for 14 dage.

Kirurgisk behandling af patienter, der modtages på thoraxkirurgisk landsdelsafdeling, bør gennemføres få dage efter, at patienten modtages på afdelingen.

Onkologisk behandling for lungekræft kan bestå af kemoterapi og stråleterapi. Kemoterapi bør i reglen igangsættes inden for en uge efter, at patienten har givet informeret samtykke hertil, medmindre hensynet til patientens helbredstilstand tilsiger noget andet, eller patienten ønsker noget andet.

Print | Tilbage | Top

Sidst opdateret 15. juli 2009