Registeret er opbygget med en central database beliggende hos CSC Scandihealth A/S.
Til den centrale database importeres data overført fra de deltagende afdelinger. Data indrapporteres fra afdelingerne via et lukket netværk til en hjemmeside, hvorfra de overføres til den centrale database.

Deltagende afdelinger kan løbende via hjemmesiden orientere sig om egne data indberettet til registeret.
Sideløbende med denne indberetning fra de kliniske afdelinger foretages 4 gange årligt en samkøring mellem den centrale database og andre nationale registre. Der samkøres med Cancerregisteret, CPR-registeret og Det Centrale Patologiregister. Denne samkøring sikrer dels at alle lungecancer patienter optages i registeret og dels at oplysningerne på de udredte patienter har høj grad af validitet hvad angår cancerdiagnose og histologisk type.

For at kunne indrapporterer patienter skal afdelingerne have PC´ere tilsluttet sygehusets EDB-netværk, der igen via det pågældende amts EDB-netværk, står i forbindelse med CSC Scandihealth lukkede netværk.
Dermed kan afdelingerne vha. en standard internetbrowser nå DLCR´s hjemmeside hos Kommunedata og således indrapporterer patienterne.
Hentning af afdelingens statusrapport og patientmateriale foregår på samme måde.
Systemet kan således ikke nås via det offentlige internet .

Print | Tilbage | Top

Sidst opdateret 8. december 2008