Dansk Lunge Cancer Registers Sekretariat ligger i Hjerte-, Lunge- og Karkirurgisk afdeling T på Odense Universitetshospital.

Dansk Lunge Cancer Gruppes styregruppe har det overordnede ansvar for registeret. Styregruppen har nedsat et forretningsudvalg med repræsentanter for de lægelige specialer, den driftsansvarlige afdeling og Odense Universitetshospital.
Sekretær Charlotte Rasmussen varetager den daglige kontakt til de tilsluttede afdelinger.

Driften betales af Danske Regioner. Udvikling og etableringen af Sundhedsministeriet, Odense Universitetshospital, Region Syddanmark og Kræftens Bekæmpelse.

Dansk Lunge Cancer Register
Hjerte-, Lunge- og Karkirurgisk afdeling T
Odense Universitetshospital
5000 Odense C
Kontortid mandag-fredag kl. 9.00 - 14.00
tlf.: 65 41 15 65
Mobil: 21 34 27 05
e-mail:
ode.t.dlcr@rsyd.dk


 

Print | Tilbage | Top

Sidst opdateret 27. januar 2014