Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) har etableret en national klinisk database, hvis hovedformål er at indsamle oplysninger om udredning og behandling af lungecancer i Danmark.
Dansk Lunge Cancer Register (DLCR) startede indsamlingen af oplysninger 1. Januar 2000.

DLCG har som anført udarbejdet et referenceprogram. Dette program er basis for den kliniske database og fastlægger procedurer og mål for kvaliteten af diagnostik og behandling af lungecancer i Danmark.

Betingelsen for, at en løbende registrering vil kunne gennemføres med succes er, at samtlige afdelinger deltager efter frivillighedsprincippet.
Motivationen for deltagelse bør ligge i en viden om kvalitetskontrollens overordnede formål samt vigtigheden af en løbende statistisk information om den enkelte afdelings resultater som kan sammenlignes med andre afdelinger, landsgennemsnittet og internationale normer.
Print | Tilbage | Top

Sidst opdateret 21. december 2008