ÅRSMØDE  2018 DANSK LUNGE CANCER GRUPPE
Rigshospitalet, Auditorium 2
Torsdag d. 22. November 2018, kl. 10 – 15

Klik på titel for at se oplægges som pdf.

09.30 – 10.00 Kaffe & morgenbrød

10.00 – 10.15 Velkomst og Årsberetning 2017
Torben Riis Rasmussen, lungemediciner, AUH, formand for DLCG

10.15 – 10.30 Status vedr Nationalt Forskningscenter for Lungekræft og Visionsprojekt
Torben Riis Rasmussen

10.30 – 11.00 Highlights fra Årsrapporten 2017 og Forskningsrapport DLCR 2017
Erik Jakobsen, thoraxkirurg, OUH, leder af DLCR

11.00 – 11.30 Revision af kliniske retningslinjer til fælles DMCG-skabelon. Status?
Formændene for DLCG’s specialundergrupper

11.30 – 11.45 Patientforeningen Lungekræft - aktiviteter 2017/18, planer for 2019.
Lisbeth Søbæk Hansen, formand for Patientforeningen Lungekræft

11.45 – 12.30 Frokost

12.30 – 12.50 NELSON CT-screeningsstudium Resultater og strategi herefter.
Jesper Holst Pedersen, thoraxkirurg, Rigshospitalet

12.50 – 13.05 Finder vi flere lungekræfttilfælde i tidligt stadie? Resultater fra DLCR
Torben Riis Rasmussen

13.05 – 13.30 Danske Stadie I lungecancer-ptt. – Overlevelse og skæbne
   Niels Lyhne Christensen, læge, Ph.D.-stud. ved Kræftens Bekæmpelse

13.30 – 13.50 Status for den fynske kohorte. Bedre overlevelse pga opfølgning med CT?
   Niels-Chr. Hansen, lungemediciner, OUH

13.50 – 14.15 SUPE_R – Baggrund, formål, status, fremtid.
   Malene Fischer, nuklearmediciner, Rigshospitalet

14.15 – 14.40 PROWIDE – Baggrund, formål, status, fremtid.
   Rasmus Friis, læge, Ph.D.-stud.

14.40 – 15.00 Lungebevarende resektioner ved lungecancer – metode og resultater.
   Henrik Jessen Hansen, thoraxkirurg, Rigshospitalet


  
     

 

 

Print | Tilbage | Top

Sidst opdateret 29. november 2018